Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka náboženství

 

 

Plán výuky náboženství ve šk. roce 2010/2011

 

 

farnosti Studénka a Butovice, Bílovec – GMK

 

 

6. – 9. ročník

 

 

Vyučující: Mgr. Jindřich Foltas

 

Počet hodin za rok: 33

 

 

 

Tematické okruhy:

 

 

 

 

1.    Biblistika (Rok Písma, dějiny spásy, kniha Zjevení)

 

2.   Fundamentální teologie (Učitelský úřad církve, neomylnost papeže, koncilu, pohanské prameny o počátcích křesťanství)

 

3.   Dějiny církve (církevní řády)

 

4.   Morální teologie (hodnota života a lidského zdraví)

 

5.   Liturgika (obřady křesťanské iniciace, eucharistie v době apoštolské a poapoštolské)

 

6.   Křesťanské umění (předrománská a románská architektura)

 

 

 

Součástí výuky náboženství budou i přípravy na nedělní čtení, modlitby, litanie, liturgický kalendář.

 

 

 

 

 

 

Plán výuky náboženství ve šk. roce 2010/2011

 

 

farnosti Studénka a Butovice

 

 

1. – 5. ročník

 

 

 

Vyučující: Mgr. Jindřich Foltas

 

Počet hodin za rok: 33

 

 

 

 

Tematické okruhy:

 

 

 

 

Výuka na 1. stupni bude podřízena přípravě na 1. svaté přijímání a křest:

 

- základní modlitby a jejich výklad,

 

- pravdy víry,

 

- Desatero, hřích, 

 

- svátosti – zvláštní zaměření na svátost křtu a smíření,

 

- církev,  církevní přikázání,

 

- Písmo svaté – členění, nejstarší biblické příběhy, zmrtvýchvstání Krista jako hlavní křesťanský důkaz,

 

- mše svatá a její části, liturgická období

 

 

 

Součástí výuky náboženství budou i přípravy na nedělní čtení, modlitby, litanie, liturgický kalendář.

 

 

 

 

 

Rozvrh výuky náboženství

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ TGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Butovická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMK Bílovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. – 5. ročník

 

úterý

 

13:00–13:45

 

úterý

 

14:15–15:00

 

 

 

 

 

 

6. – 9. ročník

 

 

 

úterý

 

15:00–15:45

 

čtvrtek

 

7:00–7:45